• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ฉบับนี้ จัดทำขึ้น
เนื่องจากปรากฏการณ์การเกิดการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ในสตรี เด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั่วทุกมุมโลก กลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เนื่องจากการรังแกกัน ผ่านโลกไซเบอร์นั้นสามารถแพร่กระจายการรับรู้ไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดผลกระทบใน วงกว้าง อีกทั้งเหตุการณ์ดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์เป็นระยะเวลานาน จนทำให้สถานการณ์ ความรุนแรงดำรงอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับประเทศไทยในมิติด้านกฎหมายพบว่า ยังไม่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ การคุ้มครองสตรี เด็กและเยาวชนจากการถูกรังแกผ่านพื้นที่ไซเบอร์โดยตรง และยังมีการรังแกกลั่นแกล้ง บางประเภทที่ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย เช่น การรังแกกลั่นแกล้งด้วยข้อความเท็จหรือลามก การล้อเลียน การติดตามรังควาน การกล่าวถึงโดยเลี่ยงการระบุตัวบุคคลแต่สามารถรับรู้ได้ในสังคมนั้น ๆ หรือชวนให้เกิด การเข้าใจผิดในตัวบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น แม้ไม่มีบทลงโทษทางกฎหมาย หากแต่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ ผู้ถูกรังแกได้รับผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจ การเกิดภาวะซึมเศร้า เครียด ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่สามารถ ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และอาจลุกลามจนถึงขั้นทำร้ายตนเองและผู้อื่น รวมถึงการฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบ ทางด้านสังคม เช่น เสื่อมเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ถูกเกลียดชัง ถูกดูหมิ่น และอาจสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการสูญเสียความเชื่อมั่น และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

วันที่เผยแพร่ : Feb 22, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 240
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน โดยช่องทางการรณรงค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียต่างๆ 
300 a : Total pages 
240 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ