• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ข้อมูลพื้นฐาน : ทั่วราชอาณาจักร

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการผลิตข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อภาครัฐและเอกชนจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจรวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง (MSMEs) สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีที่พิมพ์ : 2565
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 138
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB005077 สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ข้อมูลพื้นฐาน : ทั่วราชอาณาจักร อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ข้อมูลพื้นฐาน : ทั่วราชอาณาจักร 
300 a : Total pages 
138 
050 b : Publish Year 
2565 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ