• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง

"รายงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการสำรวจและศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การเข้าถึงการบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจน ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ทั้งหมด 12 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้โครงการการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง"

วันที่เผยแพร่ : Feb 22, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 450
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง 
300 a : Total pages 
450 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ