• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน

บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน เป็นบริการโทรทัศน์ประเภทหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรหรือกลุ่มบุคคล ได้กำหนดให้นำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน แต่เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติตามประกาศ กสทช. ดังกล่าว การให้ความรู้และสร้างความตระหนักต่อการให้บริการโทรทัศน์ดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้สนใจให้บริการมีความสนใจและมีความพร้อมการดำเนินกิจการมากขึ้น และมีความสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยั่งยืน ฯลฯ โดยรายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์
• ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของหลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนในกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนสำรวจความต้องการ และความพร้อมในการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการ ชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย
• พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท บริการชุมชน ในกลุ่มเป้าหมาย

วันที่เผยแพร่ : Feb 22, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 132
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน 
300 a : Total pages 
132 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ