• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญต่อการดำเนินการชีวิตมนุษย์ซึ่งมนุษย์จะมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารทั้งแบบที่เป็นความรับและไม่เป็นความรับการรับส่งข่าวสารแบบที่เป็นความรับนั้นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการป้องกันหรือรักษาความลับนั้นไม่ให้รั่วไหลดังนั้นการป้องกันหรือรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารผ่านระบบการสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสำคัญและ ได้มีการพัฒนาทฤษฎีรหัสลับ (Cryptography) ขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับให้ถึงมือผู้รับได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ถูกโจรกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข่าวสารในระหว่างทางผู้รับข้อมูลที่มีสิทธิ์รับข้อมูลจะต้องถอดรหัสข้อมูลก่อนจึงจะสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารนั้นได้

วันที่เผยแพร่ : Feb 20, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 320
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
300 a : Total pages 
320 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2558 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ