• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ประจำปี 2565

“รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวทางการรายงานตาม GIR Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) และรายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำคัญโดยคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร และตรวจประเมินโดยคณะทำงานตรวจประเมินรายงานการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลที่รายงานนั้นครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และนำเสนอให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ TISTR Line Official ต่อไป”

วันที่เผยแพร่ : Feb 08, 2023
สำนักพิมพ์ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
จำนวนหน้า : 169
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ประจำปี 2565 
300 a : Total pages 
169 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ