• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานประจำปี 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

“สารเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”
ในปี พ.ศ. 2564 นับเป็นอีกปีที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Disruption ส่งผลทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้องเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐ และการบริการประชาชนให้ก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ทั้งการปกิบัติงานในที่พักอาศัย การทำงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามารถสร้างแนวทางใหม่ ๆ ในการผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ภารกิจสำคัญที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี การประสานราชการกับรัฐสภา การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์ การประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ รวมถึงภารกิจเกี่ยวกับประชาชน ซึ่งทุกภารกิจล้วนมีความสำคัญที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2022/09/annual-report-64.pdf

วันที่เผยแพร่ : Oct 28, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักนายกรัฐมนตรี
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 144
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
300 a : Total pages 
144 
260 b : Name of publisher 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ