• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
โครงการ USO ภายใต้ความร่วมมือด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย
  501 view

โครงการ USO ในการขยายโครงข่ายดิจิทัลไปยังพื้นที่ชนบทห่างไกลและพื้นที่ชายขอบ ภายใต้ความร่วมมือด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย (Giga Thailand Broadband Forum) . สำนักงาน กสทช. โดยความร่วมมือของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย และได้จัดทำเอกสารเสนอแนะ เรื่อง กิกะไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย (Giga Thailand White Paper: Fiber Broadband Acceleration) สามารถ Download เอกสารได้ที่ : https://www.nbtc.go.th/News/Information/53196.aspx?lang=th-th . สามารถรับได้ชมผ่าน Youtube กสทช. ได้ที่...https://www.youtube.com/c/nbtcth-channal และติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Facebook ของสำนักงาน กสทช. > https://www.facebook.com/ONBTC/ . #กสทช #NBTC #Huawei #Thailand #USO #GigaThailandBroadband #Tech4All#FiberBroadband

MARC Information

245 a : Title 
โครงการ USO ภายใต้ความร่วมมือด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้