• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021)
  783 view

ชมคลิปวิดีโอแนะนำโครงการ NBTC Service Portal หรือระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการประชาชนจาก สำนักงาน กสทช. เป็นโครงการที่ สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards) และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ประจำปี 2564 โครงการ NBTC Service Portal จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น Platform การให้บริการประชาชนแบบ End-To-End เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับบริการของสำนักงาน กสทช. ประชาชนสามารถเข้าดำเนินการยื่นขอรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วนได้รับความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่องานที่หน่วยงาน และเป็นการยกระดับสู่สำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคต . เผยแพร่ใน YouTube ของสำนักงาน กสทช. / NBTC Thailand https://www.youtube.com/c/nbtcth-channal

MARC Information

245 a : Title 
สำนักงาน กสทช. รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้