• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
เช้านี้ต้องขยาย ตอน เฝ้าระวัง SMS หลอกลวง
  123 view

เรื่องเตือนภัยในช่วงที่ผ่านมา คือ มีมิจฉาชีพส่ง SMS ด้วยข้อความหลอกลวงต่างๆ เพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชนได้ วันนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเตือนภัยผ่านคลิปนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพ และระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะ . เผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube ช่อง "กสทช. / NBTC Thailand" . #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน เฝ้าระวัง SMS หลอกลวง 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น