• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
เช้านี้ต้องขยาย ตอน วิธีเลือกซื้อโทรศัพท์มือ หรืออุปกรณ์ดิจิตอลสำหรับรองรับบริการ 5G

หลังจากที่ประเทศไทยมีการเปิดให้บริการ 5G ในเชิงพาณิชย์ไปแล้ว สำหรับใครที่อยากเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อรองรับการใช้งาน 5G จะมีวิธีการเลือกอย่างไร? เช้านี้ สำนักงาน กสทช. มีคำตอบมาฝากค่ะ #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน วิธีเลือกซื้อโทรศัพท์มือ หรืออุปกรณ์ดิจิตอลสำหรับรองรับบริการ 5G 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น