• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
เช้านี้ต้องขยาย ตอน กสทช. กับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เตือนภัยน้ำท่วมให้ประชาชน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย 7 หน่วยงาน ร่วมจัดตั้ง “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ” เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเตือนเหตุล่วงหน้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย หรือน้ำท่วม โครงการดังกล่าวจะมีกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยท้ำท่วมล่วงหน้าให้กับประชาชนได้อย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน กสทช. กับโครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เตือนภัยน้ำท่วมให้ประชาชน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น