• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
เช้านี้ต้องขยาย ตอน Romance Scam หลอกรักออนไลน์

เช้านี้ สำนักงาน กสทช. ขอนำเสนอเรื่องราวของภัยร้ายจากโลกไซเบอร์ของคนอยากมีรักออนไลน์ หรือ Romance Scam เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพออนไลน์ และระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะ #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน Romance Scam หลอกรักออนไลน์ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น