เช้านี้ต้องขยาย ตอน ขึ้นทะเบียนโดรนใหม่กับสำนักงาน กสทช.

ใครอยากมี “โดรน” ต้องติดตามคลิปนี้ค่ะ ! สำนักงาน กสทช. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับการใช้งานเป็นการทั่วไป หรือประกาศโดรนฉบับใหม่ ผู้ที่ครอบครองโดรนจะต้องขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ครอบครอง รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร ติดตามต่อได้ในคลิปนี้ค่ะ #เช้านี้ต้องขยาย #สำนักสื่อสารองค์กร #สำนักงานกสทช.

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน ขึ้นทะเบียนโดรนใหม่กับสำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น