เช้านี้ต้องขยาย ตอน การปรับจูนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

จากที่ สำนักงาน กสทช. มีการปรับความถี่ใช้งานไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF ทำให้ผู้ใช้งานไมโครโฟนไร้สายต้องปรับความถี่การใช้งานจากเดิมที่ใช้งานอยู่ในช่วงความถี่ 794 - 806 MHz ให้ปรับไปอยู่ในช่วงความถี่ 803 - 806 MHz รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไมค์แบบไหนที่เข้าข่ายต้องปรับความถี่ รวมถึงวิธีการปรับความถี่ทำอย่างไร ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ

MARC Information

245 a : Title 
เช้านี้ต้องขยาย ตอน การปรับจูนความถี่ไมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น