การคุ้มครองด้านการออกอากาศ

หากพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริง หรือ โฆษณาเกินกว่าเวลาที่กฏหมายกำหนดผ่านช่องทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงาน กสทช. สายด่วน Call Center 1200/ E-Mail: 1200@nbtc.go.th และ Website: 1200.nbtc.go.th

MARC Information

245 a : Title 
การคุ้มครองด้านการออกอากาศ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น