การคุ้มครองด้านการใช้บริการ

หากพบการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเคเบิลทีวี หรือโทรทัศน์ดาวเทียม สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงาน กสทช. สายด่วน Call Center 1200/ E-Mail: 1200@nbtc.go.th และ Website: 1200.nbtc.go.th

MARC Information

245 a : Title 
การคุ้มครองด้านการใช้บริการ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น