โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

หากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สามารถร้องเรียนแจ้งให้ตรวจสอบได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สายด่วน อย. 1556 | www.oryor.com หรือ ช่องทางการร้องเรียนสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของสำนักงาน กสทช. ผ่านสายด่วน Call Center 1200/ E-Mail: 1200@nbtc.go.th และ Website: 1200.nbtc.go.th

MARC Information

245 a : Title 
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น