"ประโยชน์ของแทนบัตร" MOBILE ID แทนบัตรแทนตัวคุณ

“แทนบัตร” หรือ “Mobile ID”เป็นระบบที่สำนักงาน กสทช. พัฒนาขึ้นเพื่อให้การติดต่อขอรับบริการและการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัลมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และส่งเสริมการใช้ดิจิทัลไอดีในอนาคต โดยผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมผ่าน QR CODE โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน เราสามารถใช้แทนบัตรเพื่อทำธุรกรรมอะไรได้บ้าง ไปดูกันได้เลย

MARC Information

245 a : Title 
"ประโยชน์ของแทนบัตร" MOBILE ID แทนบัตรแทนตัวคุณ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น