• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”

KAMONLAK PINYAKONG
16 Jun 2022

“กสทช.” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการให้บริการห้องสมุด (MOU)

     


      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยระหว่างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี รศ. ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน


      นายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในครั้งนี้ เกิดจากแนวคิดของ กสทช. รศ ดร. ศุภัชฯที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการร่วมมือกันในการเข้าถึงการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศและข้อมูลต่างๆของทั้งสองหน่วยงาน


      โดยความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้กสทช. สามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนการสอนและสนับสนุนการค้นคว้า การวิจัยของมหาวิทยาลัย นายไตรรัตน์ กล่าวว่า หลังจากวันนี้ สำนักงาน กสทช. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีความร่วมมือในการเข้าถึงการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแบ่งปันและใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่นำไปใช้นอกเหนือข้อตกลงหรือนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์
      "ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้สำนักงาน กสทช. เข้าถึงทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย ข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ กสทช. ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย" นายไตรรัตน์ กล่าว

ขอขอบคุณ


แหล่งที่มาข่าวสาร / ภาพ : สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน กสทช.


Link : https://www.facebook.com/100064302715479/posts/394504539369633/?d=n


และฐานเศรษฐกิจดิจิทัล


Link : https://www.thansettakij.com/tech/528933


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้