• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”

KAMONLAK PINYAKONG
13 Jun 2022

“เปลี่ยน” ขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่กับ “YOUเทิร์น PLATFORM By NBTC x GC”


          สำนักงาน กสทช. หรือ NBTC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะพลาสติก และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการเข้าร่วมโครงการ “YOUเทิร์น PLATFORM” กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และได้จัดตั้ง จุดรับขยะ พลาสติก (Drop Point)” ณ บริเวณห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. ได้เก็บรวบรวมพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อส่งมอบให้กับโครงการฯ และนำไปเข้าสู่กระบวนการ “Upcycling” หรือกระบวนการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวอย่างเช่น เสื้อเอกลักษณ์ใหม่ของชาว กสทช. ที่ทำมาจากพลาสติก และพนักงานฯ ทุกคนได้สวมใส่เสื้อกันแล้ว!! 


         สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของ “YOUเทิร์น PLATFORM” ได้ที่ Facebook “YOUเทิร์น” (https://www.facebook.com/YOUTURNPLATFORM)[Click]


#YOUเทิร์นเริ่มต้นที่ยู #YOUเทิร์น #EndtoEndWaste #GCCircularLiving #NBTC #กสทช.
#
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานกสทช.


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้