• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter

KAMONLAK PINYAKONG
25 Feb 2021

“มาฆบูชาปีนี้ สงบจิตใจ เว้นระยะห่าง อ่านหนังสือไปกับ 3 เล่มนี้นะคะ”


"วันมาฆบูชา" ปีพ.. 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนปีชวด ความสำคัญวันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" ที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส


มาฆบูชาปีนี้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวน "สงบจิตใจ เว้นระยะห่าง อ่านหนังสือไปกับ 3 เล่มนี้"https://lib.nbtc.go.th/book-detail/170 (Click Now)

 https://lib.nbtc.go.th/book-detail/3550 (Click Now)


https://lib.nbtc.go.th/book-detail/3412 (Click Now)

 


ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช. รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่หนังสือธรรมะสำหรับผู้ใช้บริการหรือผู้ที่สนใจศึกษาหลักธรรม คำสอนธรรมะต่างๆ สามารถเข้าใช้บริการอ่านหนังสือได้ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม เพียงแค่ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบ โดยการสมัครสมาชิกผ่าน e – mail หรือ Facebook ของผู้ใช้บริการได้เลย บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้ที่เว็บไซต์ https://lib.nbtc.go.th และแอปพลิเคชัน “NBTC e – Library” รองรับทั้งระบบ iOS และ Android


iOS > https://apps.apple.com/th/app/nbtc-e-library/id955374020?fbclid=IwAR2cISu-WJePIUhv-8BB6lD5PYKm0voaFzTYqDzvF0b2gjb_pYA0y7F8hlM


Android > https://play.google.com/store/apps/details?id=and.zealtech.ntcb