• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
สรุปผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง
• สรุปผลการศึกษาฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิทัศน์ด้านการแข่งขันผลกระทบจากเทคโนโลยี 5G การปรับตัวและรูปแบบธุรกิจของผู้ให้บริการ ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
• สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการบังคับใช้และพัฒนากฎเกณฑ์ด้านกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้โดยศึกษาและนำเสนอรูปแบบความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และภูมิทัศน์ด้านการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการกำกับดูแลการแข่งขันของต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี 5G เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการข้อเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมในการกำกับดูแลของไทยต่อไป

แหล่งที่มาฐานข้อมูลออนไลน์ : https://broadcast.nbtc.go.th/academic-academic_all

วันที่เผยแพร่ : Jun 29, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 64
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
สรุปผลการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
300 a : Total pages 
64 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ