• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565)

หนังสือเล่มนี้ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อปี 2556 ซึ่งได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่ของกฎหมาย ประกาศ และระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย รวมทั้งประกาศและระเบียบดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการปรับปรุงหนังสือรวมกฎหมายให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ : Jun 16, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : กฎหมาย กสทช.
จำนวนหน้า : 1197
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รวมกฎหมายว่าด้วยกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565) 
300 a : Total pages 
1197 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ