• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงและสรุปเนื้อหามาจากรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีการใช้ภาษาที่เป็นทางการ สำนักงาน กสทช. จึงได้เรียบเรียงสรุปผลการศึกษาดังกล่าว โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความกระชับ ด้วยภาษาที่อ่านง่าย และยังคงสาระสำคัญในประเด็นต่างๆ ตามที่ที่ปรึกษาโครงการได้เสนอไว้อย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในหัวข้อดังกล่าวต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Jun 16, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 177
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
300 a : Total pages 
177 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
ไม่ระบุ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ