• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ อาทิ
• การติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม ช่วง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน) : เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เช่น การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G การส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และ การทดลองทดสอบ 5G (Sandbox)
• การเรียบเรียงวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย
- ผลการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงและข้อสังเกตของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศภายใต้ บริบทของ กสทช.
- ผลการดำเนินย้ายการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ ดิจิตอล เพื่อรองรับการใช้งานในกิจการโทรคมนาคม
- การจัดทำมาตรฐานการให้บริการ 5G
- การเตรียมการจัดสรรและประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz และการแก้ไขปัญหาคลื่นความถี่สำหรับการสื่อสารดาวเทียม
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้

วันที่เผยแพร่ : Jun 10, 2022
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 578
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศ 
300 a : Total pages 
578 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ