• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการทั้งสิ้น 4,866 เรื่อง โดยได้พิจารณาตรวจสอบ ประสานงาน แสวงหาข้อเท็จจริง จนมีคำวินิจฉัยหรือมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือคำสั่งหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นจำนวน 2,675 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 54.97 ของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการในรอบปี และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,191 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 45.03
• และไม่เพียงการพิจารณาแก้ไขปัญหาในเรื่องร้องเรียนตามอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในเชิงระบบ นั่นหมายถึง การแก้ไขความเดือดร้อนเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือเรื่องใดที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถหยิบยกและนำมาศึกษาและแก้ไขความเดือดร้อน เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก...ฯลฯ
อ้างอิงข้อมูล: รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , หน้า 10

วันที่เผยแพร่ : Apr 28, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 474
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
300 a : Total pages 
474 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด