• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • MEGATECH BOOK
  • magazine
  • Facebook Page
  • Infocenter
บทสรุปการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย

“บทสรุปการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย”
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง รวมไปถึงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถสรุปปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมกระจายเสียงของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ได้เป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
• การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง (ระบบใบอนุญาต)
• พัฒนาระบบเทคโนโลยี
• การขาดแคลนทรัพยากรของผู้ประกอบการรายย่อย


อ้างอิงข้อมูล : หน้า 143
แหล่งที่มาของข้อมูล : https://broadcast.nbtc.go.th/academic-supervise

วันที่เผยแพร่ : Apr 22, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 168
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
บทสรุปการศึกษาวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม และข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทย 
300 a : Total pages 
168 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ