• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานผลการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Fostering Innovative and Agile Leadership

• สำนักงาน กสทช. โดยสถาบันวิทยาการ (วย.) ร่วมกับ Stanford Centre for Professional Development, Stanford University สหรัฐอเมริกา ได้จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Fostering Innovative and Agile Leadership โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในการบริหารงานเชิงนวัตกรรมให้กับพนักงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเชิงนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน
• การจัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Fostering Innovative and Agile Leadership จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรของ สำนักงาน กสทช. จำนวน 15 ราย

วันที่เผยแพร่ : Feb 10, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 82
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร Fostering Innovative and Agile Leadership 
300 a : Total pages 
82 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ