• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2564 : ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานฉบับนี้ เป็นข้อมูลด้านสังคม/เศรษฐกิจ 26 โครงการ และข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2564 รวม 11 โครงการ และได้รวบรวมข้อมูลย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ตามรอบการนำเสนอข้อมูลในแต่ละโครงการ เพื่อสะท้อนสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของประเทศด้านสังคม โดยนำเสนอในรูปแบบตาราง และแผนภูมิประกอบ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วันที่เผยแพร่ : Dec 21, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 165
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2564 : ผลสำรวจ/สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
300 a : Total pages 
165 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ