• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564

“รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่หนึ่ง เป็นการนำเสนอแผนที่ประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย และตัวชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้มีควรามรู้ความเข้าใจและมองเห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติในรูปของตารางสถิติ และแผนภูมิสถิติ โดยนำเสนอเป็น 21 บทตามสาขาสถิติ เช่น สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เป็นต้น ”

วันที่เผยแพร่ : Dec 14, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 658
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสถิติรายปีประเทศไทย 2564 
300 a : Total pages 
658 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น