• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
เครื่องชี้ภาวะสังคม 2564

“การจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อจัดหาและนำเสนอตัวชี้วัดทางสังคมของประเทศให้เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดทางสังคมในรายงานฉบับนี้ แบ่งเป็น 7 สาขา คือ สาขาประชากรและเคหะ แรงงาน การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงชาย และสังคมอื่นๆ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์ทางสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งแผนงานด้านสังคมอื่นๆ เช่น แผนเด็กและเยาวชน แผนผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาสตรี เป็นต้น”

วันที่เผยแพร่ : Dec 14, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 301
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
เครื่องชี้ภาวะสังคม 2564 
300 a : Total pages 
301 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
260 c : Publish Year 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ