• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบ Over the Top (Competition Regulation on Over The Top) ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงรูปแบบของบริการ Over The Top (OTT) ผลการศึกษาเปรียบเทียบสภาพตลาดการให้บริการ OTT ผลกระทบของ OTT และแนวทางการกำกับดูแล OTT ในต่างประเทศ (International Study) การศึกษาวิเคราะห์ตลาดในประเทศไทย (Thai Market Analysis) อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินการศึกษาที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นการศึกษาเบื้องต้นในเชิงวิชาการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อการประกอบกิจการแบบ OTT โดยไม่ถือเป็นเอกสารที่มีผลใช้บังคับหรือผูกพันต่อการจัดทำประกาศ ระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติหรือแนวทางนโยบายใดๆ ของ กสทช. แต่อย่างใด

สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 124
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004711 OTT อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004712 OTT อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
สภาพการแข่งขันและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Over The Top : OTT 
300 a : Total pages 
124 
050 b : Publish Year 
2564 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ