• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
บทสรุปผลการศึกษาบริการ Over the Top และข้อเสนอแนวทางกำกับดูแล

หนังสือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดและการแข่งขัน กรณีศึกษาและบทเรียนในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ OTT ในอนาคต และข้อเสนอในการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ไทย โดยเป็นการรวบรวมและสรุปข้อมูลจากผลการศึกษา “โครงการศึกษาผลกระทบของ OTT ต่อกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล”

วันที่เผยแพร่ : Dec 08, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 188
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
บทสรุปผลการศึกษาบริการ Over the Top และข้อเสนอแนวทางกำกับดูแล 
300 a : Total pages 
188 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ