• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • MEGATECH BOOK
  • magazine
  • Facebook Page
  • Infocenter
กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2564)

หนังสือกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2564 เล่มนี้ นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับประกาศ กสทช. แผนความถี่วิทยุ การกำหนดช่องความถี่ และเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเลในลักษณะการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุโทรศัพท์ (Radio Telephony) การเรียกอย่างจำเพาะเจาะจงโดยใช้วิธีดิจิตอล (Digital Selective Calling) โทรเลขแบบแถบคลื่นแคบ ซึ่งพิมพ์ได้โดยตรง (Narrow Band Direct Printing Telegraphy) ระบบแถบคลื่นกว้าง (Wide-Band System) ระบบรับส่งข้อมูลการนำทาง (Navigational Data System) การรับส่งข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ (Oceanographic Data Transmission) และการรับส่งข้อมูล (Data Transmission) ในย่านความถี่ 2170 - 26175 kHz เพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้ และศึกษาข้อมูล และสามารถนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Dec 08, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : กฎหมาย กสทช.
จำนวนหน้า : 659
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2564) 
300 a : Total pages 
659 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ