• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564

วารสารวิชาการ กสทช. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนมีการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศต่อสาธารณะ โดยมีกำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ในเดือนธันวาคมของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่... https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

วันที่เผยแพร่ : Dec 01, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 378
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2564 
300 a : Total pages 
378 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
ธ.ค. 2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ