• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564

การติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงานฉบับนี้ เป็นการจัดทำโดยอาศัยฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกอบกับการสืบค้นข้อมูลการปรับตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการในกิจการโทรทัศน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผู้ประกอบกิจการสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งยังเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงสำหรับสถาบันการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในการจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกิจการโทรทัศน์ให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Nov 23, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 156
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2564 
300 a : Total pages 
156 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น