• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานประจำปี 2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

รายงานประจำปี 2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีมุ่งปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนงานการบังคับคดี การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล สร้างการยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล มีมาตรฐานการให้บริการ ทั้งในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ลักษณะรูปแบบการให้บริการ บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน สร้างความประทับใจให้กับประชาชน

วันที่เผยแพร่ : Nov 16, 2021
สำนักพิมพ์ : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 98
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2563 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 
300 a : Total pages 
98 
260 b : Name of publisher 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น