• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 เล่ม 5

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจ เช่น คำวินิจฉัยที่ 30/2563 เรื่อง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือไม่

วันที่เผยแพร่ : Sep 23, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดหมู่ : กฏหมาย
จำนวนหน้า : 248
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2563 เล่ม 5 
300 a : Total pages 
248 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น