• NBTC E-Lib_082020
  • A book about with NBTC e - Library Ep.5
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลทำให้มีการนำใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน และเป็นการวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการศึกษาเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่เผยแพร่ : Apr 30, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 370
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการนำสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มาใช้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
300 a : Total pages 
370 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น