• NBTC E-Lib_082020
  • MEGATECH BOOK
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 (25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2563)
เลขเรียกหนังสือ : 2564
สำนักพิมพ์ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์ : 2564
จำนวนหน้า : 296
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004370 รายงานผลการดำเนินงาน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
PB004371 รายงานผลการดำเนินงาน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 1 (25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2563) 
300 a : Total pages 
296 
050 a : Classification No. 
 
050 a : Author ID 
 
050 b : Publish Year 
2564 
260 a : Place of publication 
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 
260 b : Name of publisher 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 
250 a : Edition 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น