• NBTC E-Lib_082020
  • MEGATECH BOOK
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวนโยบายการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานบนโครงข่ายโทรคมนาคม
วันที่เผยแพร่ : Mar 04, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 267
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวนโยบายการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานบนโครงข่ายโทรคมนาคม 
300 a : Total pages 
267 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น