โครงการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคม พ.ศ. 2563

รายงานวิจัยเรื่อง พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย เรียกชื่อภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจง่ายว่า Thai Peace Index-TPI มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ทราบว่า นิยามสันติภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตั้งอยู่บนหลักการของการไม่มีสันติภาพเชิงลบและมีสันติภาพเชิงบวก กล่าวคือไม่มีความรุนแรงทางกายภาพที่ปรากฏอย่างชัดเจน มีระบบ กลไกที่ทาให้สังคมมีความสงบสุข และมีสันติภาพอย่างยั่งยืน นอกจากความหมายสันติภาพดังกล่าวแล้ว การศึกษาสันติภาพในมิติภายใน คือการเข้าใจตนเองมีความสำคัญ และการทำให้จิตใจของตนเองมีเมตตา กรุณา การเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ จากนิยามสันติภาพของสากลดังกล่าวนำมาสู่การประยุกต์แนวคิดให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และพัฒนาเกณฑ์ของตัวชี้วัดด้านสันติภาพให้เหมาะสม เพื่อวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย

เลขเรียกหนังสือ : -
สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์ : -
จำนวนหน้า : 348
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004085 การพัฒนาตัวชี้วัด อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
โครงการวิจัย พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคม พ.ศ. 2563 
300 a : Total pages 
348 
050 a : Classification No. 
 
050 a : Author ID 
 
260 b : Name of publisher 
สถาบันพระปกเกล้า 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น