รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions)

โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์เพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (closed captions) ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (closed captions) สำหรับคนพิการ สามารถจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (closed captions) สำหรับคนพิการ และเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกิจการโทรทัศน์

วันที่เผยแพร่ : Oct 08, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 46
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการให้บริการกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Captions) 
300 a : Total pages 
46 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น