รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว ระยะที่ 2

รายงานฉบับนี้ เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหารายการละครหลังข่าวของช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการละครหลังข่าว มาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ การกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Sep 29, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 741
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว ระยะที่ 2 
300 a : Total pages 
741 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น