รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

รายงานฉบับนี้ เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำกับผังรายการและเนื้อหารายการเล่าข่าว รวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชนในรายการข่าว เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวที่มีการออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทุกช่อง และศึกษาวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหารายการจากรายการเล่าข่าวที่ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (Survey Research) ที่มีต่อการรับชมรายการเล่าข่าว และทัศนคติที่มีต่อเนื้อหารายการแต่ละรายการ และเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผังรายการและเนื้อหาของรายการเล่าข่าว ทั้งในด้านการจัดผังรายการ เนื้อหาของข่าวผู้ดำเนินรายการ และภาพข่าวที่นำเสนอ และทำการเปรียบเทียบเนื้อหาที่แต่ละช่องนำเสนอ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

วันที่เผยแพร่ : Sep 28, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 367
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหารายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล 
300 a : Total pages 
367 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น