รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการข่าว เหตุการณ์ความรุนแรง และการก่อการร้ายในยุโรป

รายงานฉบับนี้ เพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลสื่อในประเทศยุโรปในการกำกับดูแลสื่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้าย บทบาทการทำหน้าที่ขององค์กรสื่อในประเทศยุโรปในการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้าย และเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลสื่อและการทำหน้าที่ของสื่อกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายในยุโรปมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย และการทำงานของสำนักงาน กสทช.

วันที่เผยแพร่ : Sep 28, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 164
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการข่าว เหตุการณ์ความรุนแรง และการก่อการร้ายในยุโรป 
300 a : Total pages 
164 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น