รายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไตรมาส 1 ปี 2563

รายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไตรมาส 1 ปี 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงภาพรวมสถานการณ์กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บทบาทความสำคัญและความจำเป็นของกิจการโทรคมนาคมในฐานะกลไกพื้นฐานสำหรับการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบของประเทศ รวมถึงทิศทางของพัฒนาการกิจการโทรคมนาคมของประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคม

วันที่เผยแพร่ : Aug 31, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 46
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานข้อมูลการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ไตรมาส 1 ปี 2563 
300 a : Total pages 
46 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น