รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562

รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยตามประกาศ กสทช. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 11 ตลาด แบ่งเป็นตลาดค้าปลีกบริการ 5 ตลาด และตลาดค้าส่งบริการ 6 ตลาด โดยมีผู้อำนาจเหนือตลาดอย่างนัยสำคัญ (SMP) 3 ตลาด ได้แก่ (1) ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง (2) ตลาดบริการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้สามารถเรียกถึงจุดปลายทาง และ (3) ตลาดบริการเข้าถึงบรอดแบนด์

วันที่เผยแพร่ : Aug 31, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 21
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
300 a : Total pages 
21 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น