วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 NBTC Journal 2017

เพื่อบันทึก รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และงานวิชาการในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและการต่อยอดในการวิชาการ และในการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมของประเทศบนองค์ความรู้และงานวิจัยสืบไป

วันที่เผยแพร่ : Aug 27, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
หมวดหมู่ : *CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2560 NBTC Journal 2017 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6ว6 
050 b : Publish Year 
2560 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น